da/en: Paraden 2019 | Nyt | Ansøgning | Startliste | Regler | Lyd- & vognleje | copenhagenpride.dk

Nyt i 2019

Tilmelding bliver til ansøgning

Copenhagen Prides Parade har de sidste mange år været en stor succes, hvilket vi er ovenud lykkelige for. Vi er stolte over og glade for den opbakning vi har fået fra både deltagere og publikum. På baggrund af tilbagemeldinger og input fra såvel deltagere som tilskuere samt en række rent praktiske og logistiske grunde har vi set et behov for nytænkning. Derfor har en arbejdsgruppe over vinteren arbejdet med hvordan vi ønsker paraden skal udvikle sig.

Vores ønske er, at sætte fokus på kvalitet, udtryk, indhold og variation. Vi ønsker i højere grad at LGBT+ budskaberne brænder igennem og paraden bliver mere klar i sine mål og mere seværdig for de mange tilskuere.

Vi vil i særdeles gerne give plads til dem, som har et budskab i mangfoldighedens ånd, de som demonstrerer for LGBT+ dagsordenen og til dem, som gør en ekstra indsats, når det kommer til det kreative – til udsmykning, dekoration, udklædning, slogans osv. Det betyder nogle fravalg, men vi ofrer gerne de, som mere bruger os som kulisse for deres private fest end vi vil sige nej til vores egne interesseorganisationer pga. pladsmangel.

I et forsøg på,at opnå alt dette, så indfører vi en ansøgningsprocedure for officiel deltage i Paraden. Læs mere her under Ansøgning

Obligatorisk Paradeguide for alle

På grund af paradens størrelse, er vi af sikkerhedsmæssige årsager nødt til at øge antallet af paradeguider. Vi kan desværre langt fra finde de nødvendige frivillige til opgaven. Vi indfører derfor et krav om, at alle grupper - uanset størrelse - skal stille med mindst én paradeguide, - og yderligere én (evt. to, se nedenfor) paradeguide(r) pr. køretøj og én pr. 100 gående.

OBS! Tilføjet 29/4-2019: Køretøjer med rækværk i 90-120cm. højde (dvs dem, som udnytter den fra Færdselsstyrelsen indhentede dispensation) skal have paradeguider / vagter på BEGGE sider af køretøjet. Disse grupper skal altså stille med 2 paradeguider alene til at sikre, at der ikke stiger personer af/på køretøjet under kørslen.

Spørge- og inspirations-aften

Grundet den nye ansøgningsprocedure, afholder vi årets spørge-, insprirations- og idé-udvekslingsmøde tidligere end vi plejer.

På mødet vil der være mulighed for:

  • At få input til, hvad man som gruppe kan gøre / skal undgå for at give alle den bedste oplevelse.
  • At dele gode råd med hinanden: kunne fx være gode indkøbssteder.
  • Stille spørgsmål til paradeteamet.

Mødet kommer til at foregå torsdag d. 9. maj fra kl. 18:30-20:30,
hos Copenhagen Pride, H. C. Andersens Boulevard 27 stuen, 1553 København V.

Tilmelding til ide- & inspirationsaften skal ske senest den 2. maj på mail til parade@copenhagenpride.dk

Opstilling for alle på Smallegade og Frederiksberg Bredegade

I år vil vi forsøge, at opstille alle grupper på Smallegade og Frederiksberg Bredegade - det gælder også de gående grupper, som normalt står på Rådhuspladsen. Det sker for at gøre afgangen fra Frederiksberg endnu smidigere. Samtidig er det vores ambition, at vi kan udnytte Rådhuspladsen bedre og give publikum en bedre oplevelse.