da/en: Paraden 2020 | Regler | copenhagenpride.dk

Copenhagen Pride Parade

Click here for the English version.

Kære Alle

Grundet Covid-19 har vi hos Copenhagen Pride måtte finde en alternativ løsning. Derfor er dette års Copenhagen Pride Parade en digital produktion, hvor vi ønsker at fejre mangfoldigheden gennem en digital markering. Denne omdannelse af vores ellers fysiske manifestation, har dog muligheden for at skabe synlighed samt rækkevidde ud i hele Danmark.

Vi vil producere en digital version af den ikoniske Copenhagen Pride Parade, hvor vi ønsker jeres bidrag med en videohilsen som erstatning for jeres virksomhed/organisations deltagelse i paraden.

Den videohilsen I ønsker at indsende, må maksimalt være 30 sekunder langt og i et gængs format (f.eks. MP4). Videoen uploades via dette link, hvor der også forefindes yderligere informationer: Her.

Deadline for upload er 5/8-2020.


Sponsoraftale

Enhver virksomhed eller organisation som ønsker yderligere information om sponsoraftaler, skal kontakte Sponserenheden og kan aftale yderligere om passende vilkår.

 

Har du/I yderligere spørgsmål til deltagelse i dette års digitale Parade, er du/I meget velkommen til at kontakte Paradechef Jesper Sørensen 

 

Læs mere om Priden beslutning om Pride week 2020. her: